Formularz reklamacyjny

W razie reklamacji prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza

ZGŁASZAJĄCY REKLAMACJĘ

OKREŚLENIE REKLAMOWANEGO TOWARU ( W OPARCIU O DOWÓD SPRZEDAŻY )

PRZYCZYNA REKLAMACJI

UWAGI

OCZEKIWANIA KLIENTA CO DO SPOSOBU REALIZACJI REKLAMACJI

ZAŁĄCZNIKI ( ZDJECIA W FORMACIE *.JPG, MAKSYMALNA WIELKOŚĆ ZDJĘCIA 300kB )